بازدیدمهندس علیخانی ریاست مرکز ملی فرش ایران وریاست سازمان صنعت،مهدن تجارت آقای زارع سال91

  • IMG_12101IMG_12101
  • IMG_12161IMG_12161
  • IMG_12181IMG_12181
  • IMG_12211IMG_12211
  • IMG_12221IMG_12221
  • IMG_12241IMG_12241
  • IMG_12251IMG_12251
  • IMG_12301IMG_12301

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید