بازدید ریاست محترم جناب آقای مهندس زارع ومعاونت ایشان با حضور ریاست مرکز ملی فرش ایران و مهندس اقا علی خانی سال92

  • IMG_3325IMG_3325
  • IMG_3330IMG_3330
  • IMG_3334IMG_3334
  • IMG_3336IMG_3336
  • IMG_3337IMG_3337
  • IMG_3341IMG_3341
  • IMG_3348IMG_3348
  • IMG_3349IMG_3349
  • IMG_3360IMG_3360

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید